Sanatçı Olarak Yapay Zeka

Hiç bir robotun bir başyapıt çizip çizemeyeceğini ya da bir senfoni besteleyip besteleyemeyeceğini merak ettiniz mi? Yalnız değilsiniz. Yapay zeka giderek daha akıllı hale geldikçe, makinelerin sanatçı olabileceği fikri de ivme kazanıyor. Ancak yapay zeka insan yaratıcılığını gerçekten taklit edebilir mi?

Muhtemelen günlük hayatınızda yapay zeka ile fark ettiğinizden daha fazla karşılaşmışsınızdır. Yayın hizmetlerinizdeki müzik ve film önerileri yapay zeka algoritmaları tarafından desteklenmektedir. Akıllı telefon kameranız, ayarları otomatik olarak yapmak ve fotoğraflarınızı geliştirmek için yapay zeka kullanır. Kendi kendine giden arabalar, etraflarındaki dünyayı algılamak ve yollarda gezinmek için yapay zekaya güveniyor.

Yapay zekanın tüm bu uygulamaları etkileyici olsa ve yapay genel zeka ile bir geleceğe işaret etse de, insan düzeyinde yaratıcılığa ulaşmanın zor olduğu kanıtlanmıştır. Sanat üretmek, sezgisel bir duygu, kültür ve yapay zekanın yakalamakta zorlandığı insan deneyimi duygusu gerektirir. Ancak yapay zekanın artık senaryolar yazması, portreler çizmesi ve hatta pop şarkıları yayınlamasıyla, belki de yakında makinelerin sanatsal çalışmalarını takdir edeceğiz. Eser üreticisi YZ düşündüğümüzden daha yakın olabilir.

Sanatsal Yaratıcılığın Tanımlanması

Yaratıcılığı tanımlamak, bırakın yapay zeka sistemlerini, insanlar için bile yeterince zordur. Yaratıcılık özünde hayal gücü, duygusal ifade ve makinelerin zorlanabileceği bir anlam veya amaç duygusu gerektirir.

Günümüzde yapay zeka sistemleri, insanların stil ve tekniklerini taklit etme ve yüzeysel olarak yaratıcı görünen sentetik görüntüler, müzik, şiir vb. üretme konusunda giderek daha iyi hale gelmektedir. Ancak, duygu uyandıran veya büyük eserlerin yaptığı şekilde insan deneyimine dair içgörü sağlayan bir şey üretmek zor olmaya devam etmektedir.

Bazı uzmanlar, yapay zeka daha sofistike hale gelmeye devam ettikçe ve daha fazla sanatsal çalışma örneğine maruz kaldıkça, sistemlerin bir tür makine yaratıcılığı geliştireceğini savunuyor. Belki, ama şüpheci olmak için birkaç neden var.

  1. Sanat genellikle derinden hissedilen duyguları ifade etme veya benzersiz bir kişisel deneyimi paylaşma arzusundan kaynaklanır. Günümüzde yapay zeka sistemlerinin ifade edecek içsel öznel deneyimleri, duyguları veya benlik duygusu yoktur.
  2. Son derece yaratıcı sanat genellikle beklenmedik kavramsal bağlantılar kurar ve fikirleri sınırları zorlayan yenilikçi yollarla araştırır. Yapay zeka modelleri mevcut verilerde bulunan kalıplar üzerine inşa edilmiştir; eğitimlerinin ötesinde büyük kavramsal sıçramalar yapmakta zorlanırlar.
  3. Sanat, izleyicide bir tepki ya da anlam uyandırmak içindir. Ancak makinelerin çalışmalarında aktaracakları bir anlam, metafor ya da insanlık durumu yoktur.

Yapay zeka hiç şüphesiz sentetik sanatsal eserler üretme konusunda daha iyi olmaya devam edecek olsa da, insan yaratıcılığı insan deneyimlerinden, duygularından, hayal gücünden ve benzersiz bir şekilde bize ait olan içgörülerden kaynaklanır. En azından şimdilik, YZ’nin bu tür bir yaratıcı yetenekte ustalaşabilmesi için önünde uzun bir yol var. Bir sanatçı olarak YZ’nin geleceğini göreceğiz.

Tasarımda Yapay Zekanın Güncel Uygulamaları

Yapay zeka sanat dünyasında şimdiden büyük adımlar attı. Makineler sadece mevcut stilleri ve konuları kopyalamakla kalmıyor, aynı zamanda yaratıcılık kapasitelerini de ortaya koyuyorlar.

Görsel sanat üretmek

Yapay zeka, ünlü sanatçıların tarzında tablolar gibi benzersiz görsel sanat eserleri üretebilir. Örneğin, Anthropic ve diğerleri tarafından geliştirilen yapay zeka sistemleri, var olmayan insanların, nesnelerin ve manzaraların fotogerçekçi görüntülerini oluşturabilir. Bu GAN’lar (generative adversarial networks) görüntü üretiminin sınırlarını zorluyor.

Bazı YZ’ler müzelerde yer alan fiziksel sanat eserleri de yaratmıştır. YZ sanatçısı Ai-Da, bir dizi resim ve heykel ürettiği bir sanat sergisi açtı. Ai-Da, yapay zekanın insan sanatsal yeteneğini taklit etme konusunda ne kadar ilerlediğini göstermektedir.

Hikâye ve şiir yazmak

Yapay zeka hikâye, şiir ve senaryo da yazabilir. Claude gibi yapay zeka sistemleri şaşırtıcı derecede yaratıcı görünen kısa hikâyeler, şiirler ve film senaryoları yazdı. Henüz insan yazarlarla eşleşmese de, YZ hikâye ve şiir üretimi çok şey vaat ediyor. Hesaplamalı yaratıcılık alanı, özellikle müzik, hikâye ve daha fazlasını üretebilen yapay zeka geliştirmeye odaklanmıştır.

Müzik bestelemek

Yapay zeka, birçok dinleyicinin insan bestelerinden ayırt edemeyeceği pop şarkılarının yanı sıra klasik müzik de besteledi. AIVA ve Amper Music gibi yapay zeka sistemleri ticari kullanım için müzik yaratıyor. YZ tarafından üretilen müzikler şimdiden reklamlarda, TV şovlarında ve daha pek çok yerde kullanılıyor. Müzisyen ve besteci olarak yapay zekanın geleceği heyecan verici.

Yapay zeka hiçbir zaman insan yaratıcılığı ve yeteneğiyle boy ölçüşemeyebilir. Ancak YZ uzun bir yol kat etti ve daha akıllı ve daha yetenekli hale gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla, YZ’nin yakın zamanda sanatçıların yerini almasından endişe etmesek de, YZ’nin bir artist gibi davranabileceği açık. Yapay zekanın tasarımdaki rolü giderek artacak.

Vaka Çalışmaları: Yapay Zeka Tarafından Üretilen Sanat Eserleri ve Tasarımlar

Yapay zeka benzersiz eserler, tasarımlar ve hatta müzik üretmek için kullanıldı. Yakın zamandaki bazı örnekler, makinelerin bir zamanlar yalnızca insana özgü olduğu düşünülen yaratıcı yeteneklerden nasıl yararlanabileceğini gösteriyor.

Bir Sonraki Rembrandt

2016 yılında ING Bank, ünlü Hollandalı ressamın tarzında yeni bir portre üreten bir yapay zeka olan “The Next Rembrandt”ı geliştirmek için Microsoft ile işbirliği yaptı. Rembrandt’ın eserlerini analiz ettikten sonra yapay zeka, Rembrandt’ın fırça darbelerini, ışık ve gölge kullanımını ve diğer tekniklerini taklit eden yeni bir portre üretti. Sonuç, 17. yüzyıl kıyafetleri içindeki Kafkasyalı bir erkeğin, otantik bir Rembrandt’tan kolayca geçebilecek bir portresiydi.

Yapay Zeka Tarafından Üretilen Pop Şarkısı

Sony’nin Flow Machines projesi, binlerce pop şarkısını analiz ederek melodi, ritim ve akor ilerleme kalıplarını öğrenen bir yapay zeka geliştirdi. Yapay zeka daha sonra “Daddy’s Car” adında, biraz saçma olsa da akılda kalıcı bir melodisi ve sözleri olan tamamen yeni bir pop şarkısı üretti. Şarkı Japonya’da ilk 100 listesinde yer alarak YZ’nin bir hit yapımcısı olarak potansiyelini ortaya koydu.

Yapay Zeka Ürün Tasarımı

Anthropic gibi şirketler yapay zekayı ürün tasarımı için kullanıyor. Yapay zekaları, sandalye tasarımları veya lamba tasarımları örneklerini inceliyor, bunları görsel olarak çekici ve işlevsel kılan temel özellikleri öğreniyor ve üretilebilir ve pazarlanabilir olma olasılığı yüksek yeni tasarımlar üretiyor.

Sonuçlar, yapay zekanın mevcut tasarımlardaki unsurları yeniden karıştırma ve yeniden birleştirme yeteneğinden yararlanarak hem tanıdık hem de yeni tasarımlardır.

Yapay zeka, müzik ve tasarım alanlarında umut verici girişimlerde bulunmuş olsa da, insan yaratıcılığında gerçekten ustalaşmak ve sanatsal dehaya ulaşmak makineler için hala ulaşılamaz olabilir.

YZ, insan yaratıcılığının sonuçlarını ve ürünlerini taklit edebilir, ancak en büyük insan artistlerin sahip olduğu duygusal, entelektüel ve kültürel derinliğe ulaşmak çok daha zorlu bir başarı gibi görünüyor. Yine de, bu ilk örneklerin gösterdiği gibi, sanatçı olarak yapay zeka olasılıklarla dolu heyecan verici yeni bir sınırdır.

Yapay Zeka Yaratıcılığının Sınırları

Yapay zeka resim, şiir, müzik ve daha fazlasını üretme konusunda kayda değer bir ilerleme kaydetmiş olsa da, yaratıcı yetenekleri hala oldukça dar ve sınırlıdır. Günümüzde yapay zeka sistemleri, kalıpları bulmak ve bir tarzı taklit etmek için devasa veri kümeleri üzerinde eğitiliyor, ancak gerçek sanatsal yaratıcılığı mümkün kılan bazı temel insani niteliklerden yoksunlar.

Yaşam deneyimlerinin ve duyguların eksikliği

Bir sanatçının yaşam deneyimleri, algıları ve duyguları dünyayı nasıl gördüklerini şekillendirir ve yaratıcı çalışmalarını etkiler. Günümüzde yapay zeka sistemlerinin yaşam deneyimleri, duyguları veya dünyayı algılamak için doğuştan gelen yolları yoktur. Sadece verileri analiz ediyor ve algoritmalara dayalı çıktılar üretiyorlar. Bu da onların son derece özgün, duygusal açıdan yankı uyandıran eserleri yaratma becerilerini sınırlamaktadır.

Dar yetenekler

Yapay zeka modelleri, ünlü bir ressamın tarzında görüntüler oluşturmak veya belirli bir türde kısa hikâyeler yazmak gibi tek ve belirli bir görevi yerine getirmek üzere oluşturulur ve eğitilir. Bu dar yetenekler yeni yaratıcı alanlara veya tarzlara kolayca aktarılamaz. Öte yandan, insan sanatçılar becerilerini uyarlayabilir ve bunları ortamlar, konular ve tarzlar arasında geniş bir şekilde uygulayabilir. Yapay zekanın, insanın çok yönlü ve çok boyutlu yaratıcılığına ulaşması için önünde uzun bir yol var.

Özgür irade veya niyetlilik eksikliği

İnsan sanatçılar anlam iletmek veya duygu uyandırmak için kasıtlı yaratıcı seçimler yaparlar. Becerilerini nasıl uygulayacakları konusunda özgür iradeleri, niyetleri ve eylemleri vardır.

Günümüzde yapay zeka sistemleri, özgür irade veya daha yüksek bir amaç olmaksızın, sadece eğitimlerine dayalı çıktılar üretmektedir. İçsel bir vizyon veya mesajı ifade etmek için stil, konu veya ortam seçmezler. Bu sanatsal niyet ve özerklik eksikliği nihayetinde yaratıcılıklarını sınırlamaktadır.

Yapay zeka insan yaratıcılığını taklit etme konusunda daha iyi olmaya devam edecek olsa da, insan deneyimini taklit etmek son derece zordur. Gerçek sanatsal yaratıcılık, en azından öngörülebilir gelecekte, insana özgü olarak kalabilir. Yapay zeka insan yaratıcılığını artırabilir ve geliştirebilir, ancak muhtemelen onunla eşleşemez. Sanat söz konusu olduğunda, insan dokunuşu hala en önemli şeydir.

Bir Sanatçı Olarak Yapay Zekanın Geleceği

Yapay zekanın geleceği hem umut verici hem de belirsiz. YZ sistemleri insan yaratıcılığını taklit etme ve müzik, hikâye ve daha fazlasını üretme konusunda giderek daha iyi hale geliyor.

Bazı uzmanlar, YZ’nin yaşam süremiz içinde insan düzeyinde sanatsal yeteneğe ulaşabileceğini düşünüyor. Bununla birlikte, YZ sanatının insan sanatçıların yerini alması veya piyasayı sentetik eserlerle doldurması konusunda endişeler de var.

AI İnsan Yaratıcılığıyla Eşleşebilir

Makine öğrenimi ve sinir ağlarındaki gelişmeler, yapay zeka sistemlerinin yaratıcılığı taklit etmede oldukça iyi olmalarını sağladı. YZ artık resim yapabiliyor, müzik besteleyebiliyor, hikâye yazabiliyor ve hatta şakalar ya da bulmacalar hazırlayabiliyor. Hala oldukça basit olsa da, YZ hızla gelişiyor. Bazı uzmanlar, YZ’nin 50 ila 100 yıl içinde insan düzeyinde sanatsal beceriye ulaşabileceğini tahmin ediyor. Eğer böyle olursa, YZ iyi ya da kötü alanında baskın bir güç haline gelebilir.

İnsan Sanatçıları Yerinden Etme Riski

YZ sanatı geliştikçe, insan sanatçıların yerini alabileceği veya piyasayı YZ tarafından üretilen eserlerle doldurabileceği endişesi var. Bazı sanatçılar, insanın duygusal zeka, yaşam deneyimleri ve YZ’nin asla başaramayacağı insani değerlerin anlaşılmasını gerektirdiğini savunuyor.

Bununla birlikte, eğer YZ insanların anlamlı, dokunaklı veya düşündürücü bulduğu bir eser üretebilirse, izleyiciler ve koleksiyoncular için bu ayrımın bir önemi kalmayabilir. Ayrıca, insanların bir YZ sistemi tarafından yaratıldığını bildikleri sanata o kadar değer vermeyebilecekleri endişesi de var. YZ daha iyi olmaya devam ettikçe bu sorunlar muhtemelen daha da yoğunlaşacaktır.

Gelecek Yazılmamış

Bir sanatçı olarak yapay zekanın geleceği hala yazılmamıştır. YZ, insanı tamamlayabilir ve onlara ilham verebilir, yeni yaratıcı işbirliklerini teşvik edebilir. Sorumsuzca kullanılması halinde ise önemli ölçüde sekteye de uğratabilir.

Her teknolojide olduğu gibi, YZ’yi nasıl geliştirmeyi ve uygulamayı seçtiğimiz, onun etkisini iyi ya da kötü yönde şekillendirecektir. Açıklık, gözetim ve özenle, YZ sorumlu bir şekilde ve herkesin yararına olacak şekilde geliştirilebilir ve uygulanabilir. YZ’nin geleceği bizim ellerimizde.

Sonuç

Yapay zeka insan becerilerini ve yeteneklerini taklit etme konusunda uzun bir yol kat etmiş olsa da, gerçekten yaratıcı ve duygusal olarak etkileyici eserleri üretmek temelde insani olmaya devam edecek gibi görünüyor. YZ ilerlemeye ve giderek daha sofistike yaratıcı eserler üretmeye devam edebilir, ancak insan dokunuşunu, bir başyapıtla sonuçlanan o gizemli ilham kıvılcımını, hayal gücünü ve tutkuyu kod veya algoritmalarla kopyalamak zordur.

En azından şimdilik, insanlar, hayalperestler, bir fırça darbesi ya da bir müzik melodisiyle bizi taşıyabilen vizyonerler olarak hala üstünlüklerini koruyorlar. Yapay zeka heyecan verici bir olasılık olsa da, insanlar, asla korkmayın… işleriniz öngörülebilir bir gelecek için güvende görünüyor. Makineler teknik becerilerde ustalaşabilir, ancak yaratıcı ruh hala benzersiz bir şekilde insana özgü görünüyor. En azından şimdilik.

Sık Sorulan Sorular (FAQ)

  1. Yapay Zeka, duygusal derinliği ve insan deneyimini taklit edebilir mi?
  2. İnsanlar, Yapay Zeka’nın yaratıcı yetenekleri karşısında endişe etmeli midir?
  3. Yapay Zeka’nın eserleri, izleyicilerde gerçek insanların yarattığı etkiyi uyandırabilir mi?
  4. Yapay Zekanın sınırlarını aşma potansiyeli nedir?
  5. Yapay Zeka’nın insan yaratıcılığına ulaşabilmesi için hangi gelişmeler gereklidir?

Notlar

Konuyla ilgili olarak Harward Üniversitesine ait şu linkte değerli bilgiler bulabilirsiniz: https://news.harvard.edu/gazette/story/2023/08/is-art-generated-by-artificial-intelligence-real-art/

Aynı konu ile ilgili olarak sitemizdeki şu linke de tıklayabilirsiniz: https://www.aleftanitim.com.tr/blog/yapay-zeka-ve-sinema-bir-gelecek-tasarimi/

Bir Yorum Yap